Locatie Bovenbouw


Dit is onze bovenbouw locatie. Hier zijn de units 5 t/m 8 gevestigd.
Algemeen directeur is Tino Lardinois.

Onze hoofdlocatie (tevens postadres) is gevestigd op de Vastradastraat 2. Hier zijn de units 1 t/m 4 gehuisvest, samen met het peutercentrum. De Taalschool aan de Burg. Schrijenstraat. U vindt de volledige adressen en telefoonnummers apart onder het menu Contact.


 

Cookie instellingen