Even voorstellen: Wie zijn wij?

Kindcentrum Sittard is op 1 augustus 2019 gestart vanuit een fusie van drie basisscholen: basisschool De Tovertuin, basisschool De Baandert en openbare basisschool De Sjtadssjool met het streven om een goed en passend onderwijsaanbod te verzorgen voor álle kinderen voor nu en in de toekomst. Dat doen we door middel van unitonderwijs.

Het kindcentrum is er niet alleen voor regulier onderwijs; het biedt ook Nederlands taalonderwijs (NT2) voor nieuwkomerskinderen of Nederlandse kinderen met een forse taalachterstand uit de hele regio.
Kindcentrum Sittard huisvest ook andere partners, te weten Peutercentrum Sittard (peuteropvang), Partners in Welzijn (maatschappelijk werk) en Care 4 Kidz (begeleiding voor kind en gezin). Voor de opvang vóór en na schooltijd werken we samen met MIK: De Kleine Helden, De Grote Mini Helden en De Grote Helden.

Om het onderwijs op een eigentijdse manier richting te geven bieden we de kinderen naast het reguliere onderwijspakket ook wereldtijd aan. In de wereldtijd mogen kinderen hun interesse of talent ontdekken en inzetten bij de diverse activiteiten die worden aangeboden. Ook ons aanbod in het kader van Burgerschap valt hier onder.
De wereldtijd vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen kunnen o.a. kiezen uit: culinair, sport, natuur, geschiedenis, creatief, muziek, techniek, taal en theater.
Door samen met verenigingen, sociale instellingen en (semi)-commerciële partners dit aanbod samen te stellen, willen we als school bereiken dat het kinderen aanzet tot groeien, kansen ontwikkelen, kansen krijgen en ideeën opdoen voor later. Op deze manier kunnen kinderen écht integreren in de maatschappij, wijk, buurt en omgeving.

Op onze school kiezen wij voor gezonde eetmomenten. Samen met de kinderen bereiden we drie keer per week een lunch voor in onze keuken. Dit geldt ook voor de kleine pauze hap. Deze staat vijf keer per week voor alle kinderen klaar op school. De kinderen hoeven de hele week geen eten of drinken mee te nemen. 
Het samen eten is een sociaal moment, waarin kinderen leren van en met elkaar. Het samen eten verbindt, ontwikkelt zelfstandigheid en draagt bij aan een verrijking van zien eten en leren eten.
 
Team Kindcentrum Sittard
Cookie instellingen